Galaktyka Imprez:

WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I...

Fryzjerski fach

IZBA RZEMIOSŁA
To poważny sprawdzian wiedzy i umiejętności. Obserwowaliśmy młodych fryzjerów, którzy wzięli udział w egzaminie czeladniczym.

Liczy się precyzja, sprawne działanie i dokładność. Każdy ruch musi być pewny i przemyślany. Na te elementy szczególną uwagę zwraca komisja podczas egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer, który zorganizowała Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

Przystąpiło do niego 25 osób. To mieszkańcy całego regionu, którzy ukończyli trzyletnią szkołę zawodową. „Wszystkie zadania, które uczniowie wykonują, to są rzeczy, których się nauczyli w salonach. To podstawy, takie jak ondulacja, wyciskanie fal na mokro, nawijanie włosów na wałeczki, modelowanie” - mówi Irena Ogulewicz, wiceprzewodnicząca komisji egzaminacyjnej. Ważnym elementem egzaminu jest również stworzenie fryzury wieczorowej, które sprawdza pomysłowość, kreatywność i daje szansę pokazania swoich umiejętności.

Tego typu egzamin jest pierwszym krokiem na drodze do pracy w zawodzie. „To jest bardzo ważny moment, bo po udanym egzaminie młodzież dostaje tytuł czeladnika i może samodzielnie wykonywać zawód” - podkreśla Mieczysław Królicki, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie organizuje egzaminy czeladnicze w czterdziestu różnych zawodach. Rocznie podchodzi do nich około 1000 osób.