Galaktyka Imprez:

WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I...

Kierunek Sukces - Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie

IZBA RZEMIOSŁA
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości pracuje na rzecz rzemieślników w całym regionie.

Warmińsko- Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie skupia rzemieślników i osoby prowadzące własne zakłady rzemieślnicze należące do cechów. Do zawodów skupionych w Izbie należą m.in. fryzjerki, kosmetyczki, osoby prowadzące punkty gastronomiczne, budownictwo, czy stolarstwo – w sumie jest 49 zawodów zakwalifikowanych jest do rzemiosła.

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zajmuje się przede wszystkim szkolnictwem zawodowym, które stanowi fundament działalności rzemiosła w Polsce. Kształcenie zawodowe w zakładzie rzemieślniczym daje bowiem podstawy do późniejszej pracy w zawodzie, możliwość zetknięcia się adeptów rzemiosła z rzeczywistością funkcjonowania tej dziedziny gospodarki.

Celem Izby obecnie jest właśnie kształcenie młodych pokoleń rzemieślników, ale w dzisiejszych, trudnych czasach przed specjalistami skupionymi w Izbie stają nowe wyzwania. Młodzi ludzie, którzy w ostatnich tygodniach przybyli z Ukrainy, również powinni mieć możliwość uzyskana kwalifikacji zawodowych. Ma to przede wszystkim uzupełnić lukę  na rynku zawodów deficytowych.